برچسب: با توقف تولید آیفون ۱۳ پرو ۲۵۶ گیگابایتی، قیمت آیفون ۱۳ پرو ۵۱۲ گیگابایتی کاهش پیدا می‌کند‍‍‍!

اخبار با توقف تولید آیفون ۱۳ پرو ۲۵۶ گیگابایتی، قیمت آیفون ۱۳ پرو ۵۱۲ گیگابایتی کاهش پیدا می‌کند‍‍‍!

با توقف تولید آیفون ۱۳ پرو ۲۵۶ گیگابایتی، قیمت آیفون ۱۳ پرو ۵۱۲ گیگابایتی کاهش پیدا می‌کند‍‍‍!